דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים הר גילה


פרוטוקולים - ועדת ביקורת

פרוטוקולים - ועדת היגוי

פרוטוקולים - ועדת מכרזים

פרוטוקולים - חינוך

פרוטוקולים - ועד הנהלה

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: office@hargilo.org.il