שירותי דת ורב הישוב

כרגע אין רב לישוב

 

מקווה כלים

צמוד למקווה הטהרה הטבלת כלים כל יום עד השעה 18:00 בערב בלבד. קוד למקווה כלים ניתן לקבל מהבלנית.

 

בתי כנסת

בית כנסת "קהילת קודש" – הר גילה – צמוד למזכירות היישוב.

בית כנסת "אהבה ואחווה"  רחוב הקטלב מתחת לפארק.

בית הכנסת "יביע אומר"- רחוב הזית

 

זמני תפילות ביום חול

שחרית (הודו) - א,ג,ד,ו - 6:00

ב,ה - 5:50

מנחה - רבע שעה לפני שקיעה

ערבית - בזמן צאת הכוכבים

זמני תפילות בשבת

מנחה - בזמן כניסת שבת אופק ירושלים

שחרית 7:30 (במועדון 8:30)

מנחה - יש להתעדכן אצל הגבאים

ערבית של מוצ"ש - 10 דקות לפני זמן צאת השבת

 

 

 

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: office@hargilo.org.il