בריכת דג הזהב והצבנוף מושלג
הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9932742, פקס: 02-9309477, דוא"ל: [email protected]