רישום לבתי ספר וטופס אגרת לימודי חוץ

רישום לבתי ספר בעיריית ירושלים

כל תלמיד הנרשם למוסד חינוכי מחוץ לגוש עציון צריך לבקש אישור לימודי חוץ, אותו יגיש לרשות בה ילמד (תלמידים שעוברים בי"ס מתבקשים גם הם להמציא אישור לימודי החוץ).

הבקשה תוגש על טופס אגרת לימודי החוץ המצ"ב בצירוף צילום ת.ז., ותועבר למזכירות אגף החינוך.

הרשות המקומית השולחת (מועצת גוש עציון) תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.

 

רישום לכיתות א'

הרישום יתקיים החל מיום רביעי א' בשבט (17/1/18)

ועד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ח (6/2/18) בין השעות 12:00-9:00. 

כפי שמופיע באתר עיריית ירושלים.

 

תחילה יש למלא טופס אגרת לימודי החוץ ולהגישו בצירוף צילום ת.ז. לידי רחלי אמר מזכירת אגף החינוך במועצה:

עדיף במייל:  hinuh@gush-etzion.org.il

או פקס: 02-9309126. ולוודא קבלתו בטלפון: 02-9939940.

לאחר קבלת טופס אגרת לימודי החוץ חתום ע"י המועצה, יש לפנות לעיריית ירושלים לביצוע הרישום:

יש לשלוח את אישור לימודי החוץ לעירייה בצרוף צילום ספח ת.ז. בו רשומים הילדים ולציין מספר פלאפון.

רצוי לשלוח את הטפסים לכתובת המייל  : AMHEN@jerusalem.muni.il

או  בפקס: 02-6295287  ולהתקשר לוודא קבלת המסמכים בטלפון מס' 02-6297776 (חן), או 6297741/781.

שימו לב- אין כל חשיבות ליום הרישום, כל עוד הרישום נעשה בתקופה המצויינת לעיל.

כל הבקשות יידונו בעריית ירושלים לאחר תום תקופת הרישום.
 

רישום לכיתות ז' ועל יסודי

הרישום יפתח בתאריך: א' בשבט תשע"ח (17 בינואר 2018) ויסתיים בתאריך: ט"ו בשבט תשע"ח (31 בינואר 2018)

תלמידים שלומדים כיום כבר בירושלים יכולים להירשם דרך אתר עיריית ירושלים.

 

תלמידים העולים לכיתה ז' בבתי ספר השייכים לעיריית ירושלים או עוברים בי"ס מתבקשים גם הם להעביר את טופס אגרת לימודי החוץ רק לאחר קבלת תשובות מעיריית ירושלים (לקראת חודש מאי) לדורית בכתובת מייל: lvdorit@jerusalem.muni.il    

טלפון לברורים: 02-6297782.

יש למלא ולשלוח את טופס אגרת לימודי החוץ בצירוף צילום ת.ז., ולהעביר למזכירות אגף החינוך:

לרחלי אמר, מזכירת האגף, עדיף במייל: hinuh@gush-etzion.org.il או פקס: 02-9309126. טלפון: 02-9939940.רישום לבתי ספר וטופס אגרת לימודי חוץ

הסעות שנה"ל תש"פ

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: office@hargilo.org.il