הארכת חוק עזר אגרת ביוב לסוף שנת 2024

מנהל אתר | עדכון אחרון: 24/06/2024 16:18

מצ"ב

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: , דוא"ל: [email protected]