*ימים אחרונים* לרישום להסעות לשנת הלימודים תשפ"א                                                                                                

חינוך (29/07/2020 10:46)
הסעות

ימים אחרונים לרישום להסעות לשנת הלימודים תשפ"א !

 

שימו לב! מי שלא ימלא את שאלון הרישום, לא יובטח לו מקום בהסעה.

 

ההסעות ניתנות לתלמידים הרשומים במרשם האוכלוסין במשרד הפנים בהר גילה.

 

בתי ספר המוגדרים כיחודיים (אדם, תל"י בית וגן, ליד-ה, האקדמיה למוסיקה, תיכון הניסויי, בויאר...) יש לבחור אופציה "אחר" ולמלא את שם בית הספר.

 

גם תלמידים שנסעו עד כה בהסעות מתבקשים למלא את השאלון.

                                                                                                               

 

רישום למוסדות בתוך גוש עציון: https://did.li/kvmCN  

                                                                             

רישום למוסדות מחוץ לגוש עציון:  https://did.li/4jUYH  

 

                                                         

מהרו להירשם! 

הרישום הוארך עד ה 1.8.20 . 

 

אגף חינוך-מחלקת הסעות