עדכון לתושבים הסעות תלמידי ממ"ד

חינוך (15/09/2020 13:57)

פרטים בקובץ המצ"ב

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: [email protected]