תזכורת לרישום לבתי ספר בירושלים וטופס אגרת לימודי חוץ

חינוך | עדכון אחרון:  23/01/2022 13:28

**למייל זה מצורף מכתב מהמועצה אודות בתי הספר הזכאים/ אינם זכאים**

**הרישום לגנים ולכיתות א' בגוש עציון יוארך עד לתאריך 31.01.22**
 

לתושבים שלום,

אנו בפתחו של רישום תלמידים לשנת תשפ"ג.

הרישום לבתי הספר בירושלים יתבצע בין התאריכים 3.1.22-23.1.22 (על יסודי עד 6.2.22)

כל מי שמבקש לרשום את ילדו בירושלים עליו למלא טופס אישור לימודי חוץ המונפק על ידי המועצה.

הנכם מתבקשים למלא את טופס בקשה בקישור -https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=741cb950b497bfbb5c46985dcac8f91a

(יש להיות מצוידים בצילומי ת"ז כולל ספחים).

טופס זה מגיע באופן ישיר למייל של מחלקת חינוך ואנו נשלח אליכם חזרה במייל את האישור הנדרש.

עבור ילדי כיתות א' האישור ישלח אליכם עם העתק לחן מויאל מעיריית ירושלים, מכאן נותר להמתין לאישור שיבוץ.

עבור חטיבות ביניים ותיכונים – אתם צריכים להעביר את האישור עצמאית לדורית לוי.

 

* מצ"ב מכתב הסבר מהמועצה כולל רשימת בתי ספר שאליהם תתקיים הסעה בשנה הבאה. רישום לבית ספר שאינו ברשימה זו יזכה באגרת לימודי חוץ אך לא בהסעה. 

 

לשאלות ופרטים בדבר השיבוץ עבור ילדי כיתות א':

חן מויאל: 02-6297776 מייל - AMHEN@jerusalem.muni.il:

לידיעתכם - מעיריית ירושלים הובהר כי אישור שיבוץ ( למוסד שבו בחרתם)  מטעם העירייה, ישלח אליכם  בסביבות חודש אפריל 2022.

לשאלות ופרטים בדבר השיבוץ עבור חטיבות ותיכונים:           

דורית לוי: 02-6297782 מייל - lvdorit@jerusalem.muni.il

 

**הרישום לגנים ולכיתות א' בגוש עציון יוארך עד לתאריך 31.01.22**
הזדרזו להרשם.

מצ"ב קישור לרישום:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=2

 

תיכונים – 17.01.22-16.02.22 – (הרישום יתבצע ישירות בישיבות ובאולפנות.)

 

מצ"ב פרטים על רישום לבתי הספר והגנים בגוש עציון לשנה"ל תשפ"ג

 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: office@hargilo.org.il