אירועים קרובים הר גילה - ילדים
היום: 7/11/2020 5:20:30 PM


הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: [email protected]